Salme Blomster

Salme Blomster on työskennellyt terapeuttina, kouluttajana, luennoitsijana, toimittajana ja kirjailijana ja yhdistänyt oppimiaan terapiasuuntia niiltä osin kun ne toimivat Raamatun sanan mukaisesti ja tehnyt niistä oman, kristillisiä arvoja kunnioittavan ja käyttävän tavan auttaa ja palvella. Hän on työskennellyt sairaaloissa, kouluissa, työyhteisössä, seurakunnissa, pienryhmissä. Hän on ollut kouluttamassa niin sekulaareja kuin hengellisissä tehtävissä toimivia johtajia, auttajia ja työntekijöitä.

Blomster on pitänyt Sisäinen lapsi–kursseja, joilla ihmiset opetetaan tutustumaan tunteisiinsa ja löytämään oman todellisen identiteettinsä.