Kirjat

Salmen kaikkien kirjojen painokset on loppuunmyyty. Voit joitakin löytää vielä seurakunnista tai hyvin varustetuista kirjakaupoista. Kirjastoissa on myös Salmen kirjoja.

5291_i1

Luota, luovu ja lennä, 2015, Päiväosakeyhtiö (1. painos)

Meissä kaikissa on kaksi identiteettiä: valheminuus ja todellinen minuus. Edellinen on maailman muokkaama, jälkimmäinen se, jollaisiksi meidät on tarkoitettu. Kasvun ja uudistumisen ytimenä on luja luottamus elämän antajaan, Luojaamme. Ilman sitä emme uskalla irtautua tukahduttavista malleista ja siirtyä valheesta totuuteen.

Luottamus on uskoa ja toivoa silloinkin kun toivoa näy. Se on valinta elämän puolesta. Se on juurtumista Kristukseen ja katsomista Häneen kaikissa olosuhteissa.Uudistuminen edellyttää myös luopumista. Joistakin asioista osaamme luopua oma-aloitteisesti, joskus luopuminen on ainoa vaihtoehto. Se kuitenkin valmistaa tietä vapautumiseen: pääsemme vihdoin vankilastamme ja pystymme lentämään – sillä lentämään meidät on kutsuttu.

Saamme olla kuin kotkat, jotka levittävät siipensä ja nousevat korkeuksiin. Korkealta näkee hyvin kokonaisuuksia: ei vain pikku polkua, vaan laajemman alueen. Meillä on jo nyt kaikki, mitä tarvitsemme hyvään elämään. Riittää, että astumme ulos häkistämme ja levitämme siipemme. (Loppuunmyyty)

Musta, valkoinen häpeä, 2015, Päivä, (5. painos)

Uusi painos uudella kannella. Parhaimmillaan häpeäntunne auttaa ihmistä erottamaan oikean ja väärän ja kokemaan katumusta huonoista valinnoista. Pahimmillaan häpeä sairastuttaa. Se on pintanoloutta syvempää, koko minuutta koettelevaa tyhjyyden ja yksinäisyyden kokemusta. Persoonallisuuteen syöpynyt häpeä sitoo, jähmettää ja estää henkisen ja hengellisen kasvun. Häpeäihminen
kokee arvottomuutta ja kelvottomuutta. Se saa hänet suorituksilla ja teoilla hakemaan hyväksymistä, jota ilman hän kokee tulevansa hylätyksi. Häpeäihminen paranee, kun hän alkaa nähdä itsensä niin kuin Jumala hänet näkee. (Loppuunmyyty)

kelpaankomina

Kelpaanko minä?, 2013, Aikamedia (3. painos)

Kelpaamattomuuden ja riittämättömyyden tunteet ilmenevät monin tavoin suorittamisesta häpeään ja aina luonnehäiriöihin asti. Trigonos ry:n toiminnanjohtaja, terapeutti Salme Blomster kertoo, miten heikosta itsetunnosta voi päästä pureutumalla valheellisen identiteetin juuriin ja pukeutumalla Kristukseen. Kirjassa on konkreettisia keinoja minäkuvan parantamiseen ja runsaasti tavallisten ihmisten kertomuksia oman kelpaamattomuuden tunnistamisesta, tunnustamisesta ja työstämisestä. Salme Blomster soveltaa terapiasuuntia, Raamattua ja kristillisiä arvoja kunnioittavasti. (Loppuunmyyty)

Kärsimys, 2010, Päiväosakeyhtiö (1. painos)

Olennaista ei ole, mitä meille tapahtuu, vaan se miten siihen suhtaudumme. Olipa kärsimyksemme itse aiheutettua, olosuhteista tai muista ihmisistä johtuvaa, selviämme siitä parhaiten valitsemalla uskon ja elämän. (Loppuunmyyty)

Ajattele itsellesi elämä, 2008, Kirjapaja (2. painos)

Kirja kertoo siitä, miten voimme eheytyä menneisyyden kivuista tunnistamalla ajatusmalleissamme piilevät valheet, tunnustamalla ja työstämällä ne niin, että pääsemme vähitellen totuuteen ja vapauteen. Vapaus merkitsee mm. kykyä rakastaa, puolustautua ja kestää vastoinkäymisiä ja ahdinkoja. Todellinen eheys on aina Kristuksen kaltaiseksi kasvamista. (Loppuunmyyty)

Aika tuulettaa; Naisen arjen voimavarat, 2006, Kustannus Oy Arkki

Muina kirjoittajina mm Virpi Hämeen-Anttila, Saara Kinnunen ja Leila Valtonen. (Loppuunmyyty)

Rukousmatka minuuteen, 2006, Päivä, (2. Painos)

Jos rukoileminen tuntuu vaikealta, meillä saattaa olla siitä väärä käsitys. Yksinkertaisimmillaan rukous on puhetta Jumalan kanssa. Vähitellen tuo puhe siirtyy Jumalan tuntemisen kautta toiselle tasolle ja opimme kiittämään ja ylistämään, kuuntelemaan ja kasvamaan. Rukousmatka minuuteen kertoo paitsi rukouksesta, myös eheytymismatkasta rukouksen välinein. Kirjan päivittäiset, mietelmätyyppiset rukoukset vievät tiiviiseen vuorovaikutukseen Pyhän Isän kanssa. Se vie meidät Jumalan kämmenelle, siihen tilaan, johon me kuulumme. Sopii erinomaisesti myös lahjakirjaksi. (Loppuunmyyty)

Kosketus, 2005, Karas-Sana, (2. Painos)

Kaikille ihmisille yhteistä on kosketuksen jano. Se pitää meidät yhteydessä toisiimme syntymästä hautaan. Parhaimmillaan kosketus on kahden rakastavan syleilyssä. Aina kosketus ei ole hyvää, eikä kaunista. Joskus se suorastaan tappaa sanoilla, eleillä, lyönneillä. Kaikenlainen hyväksikäyttö, henkinen, fyysinen ja hengellinen väkivalta; mikä tahansa minuuden loukkaus, mitätöinti ja rajojen ylittäminen on kosketusta tai pikemminkin lyöntiä, joka rikkoo jotakin ihmisen ainutlaatuisuudesta ja oikeudesta olla rakastettu ja kunnioitettu. Sielun, hengen ja ruumiin vammoista on kuitenkin mahdollisuus eheytyä. (Loppuunmyyty)

Levottomuudesta rauhaan, 2003, Karas-Sana, (3. painos)

Syvä rauha, shalom, on tulemista maailman levottomuudesta, kiireestä ja suorittamisesta hiljaisuuden huoneeseen – Jumalan läsnäoloon. Pinnallinen rauha pyyhkiytyy pois vaikeuksien tullessa kuin korsi aallon mukana. Sisäinen rauha kestää olosuhteista riippumatta. Mielen tyyneyttä voi harjoitella,; se on opittavissa oleva prosessi. Siinä meitä auttaa Jumala, rauhan antaja. (Loppuunmyyty)

Suojaava, lamauttava pelko, 2002, Karas-Sana, (4. painos)

Pelot ovat tunteita, jotka ovat usein syntyneet virheellisestä tai valheellisesta tavasta ymmärtää totuutta.
Terve pelko suojaa ja ylläpitää elämää. Se varjelee vaaroilta. Turhiin pelkoihin liittyy uskomuksia, tabuja ja luuloja. Meidät on luotu vapaaksi kaikenlaisesta orjuudesta ja ihmisten peloista. Siihen meitä auttaa Jumalan rakkaus, jossa ei ole rangaistusta. (Loppuunmyyty)

Musta, valkoinen häpeä, 2001, Karas-Sana, (4. painos)

Parhaimmillaan häpeäntunne auttaa ihmistä erottamaan oikean ja väärän ja kokemaan katumusta huonoista valinnoista. Pahimmillaan häpeä sairastuttaa. Se on pintanoloutta syvempää, koko minuutta koettelevaa tyhjyyden ja yksinäisyyden kokemusta. Persoonallisuuteen syöpynyt häpeä sitoo, jähmettää ja estää henkisen ja hengellisen kasvun. Häpeäihminen
kokee arvottomuutta ja kelvottomuutta. Se saa hänet suorituksilla ja teoilla hakemaan hyväksymistä, jota ilman hän kokee tulevansa hylätyksi. Häpeäihminen paranee, kun hän alkaa nähdä itsensä niin kuin Jumala hänet näkee. (Loppuunmyyty)

Hyvä, paha viha, 2000, Karas-Sana, (5. painos)

Viha on väärinymmärretyimpiä tunteitamme, usein pelätty ja siksi tukahdutettu. Tunteen kieltäminen
ja alas painaminen ei kuitenkaan saa vihaa häviämään, vaan se jää vaikuttamaan elämäämme ja ihmissuhteisiimme usein tuhoisin tavoin. Joillakin viha saattaa olla niin kätketty, ettei sitä enää edes tunnista. Tunnekylmyys, kauna, kateus, vertailu ja katkeruus kuitenkin kielivät, ettei ihminen ole sinut vihansa kanssa. Myös vääränlaiseen kiltteyteen, läheisriippuvuuteen liittyy vihaa. Jumalallinen, pyhä suuttumus auttaa suojelemaan elämää ja erottamaan tuhoisan ja terveen vihan. (Loppuunmyyty)(Ruotsinnos Den goda, onda vreden 2002, Trigonos)

Partiolaisen käsikirja, 1994, Suomen Partiolaiset ry

Partiolaisen käsikirja on tuhti tietopaketti, todellinen partiotoiminnan pikkujättiläinen. Löydät siitä ohjeita käytännön partiointiin, katsauksen partioliikkeen historiaan ja luontoaiheisen värikuvaston (takakansi). (Loppuunmyyty)

Elämä elettäväksi, 1990, Somerset.

Hiljaista puhetta nykyihmiselle. Kirjoittajina mm Irja Askola, Benedicta Idefelt, Olli Holmström, Paavo Kortekangas, Sakari Lehmuskallio, Anja Porio, Helena Siikala, Maunu Sinnemäki ja Jarl Wahlström. (Loppuunmyyty)

Tunteista Voimaa, 1990, WSOY

Kirja kertoo analyyttisen trilogian perusajatuksesta:
Se mitä näen toisissa, on minussa itsessäni. Voin muuttaa vain itseäni, en toisia. Se tapahtuu kohtaamalla varjoni rehellisesti. (Loppuunmyyty)